تولید محتوای راسا
ژانویه 30, 2023


مدرسه پسرانه غیردولتی سجاد آموزشگاهی در سه مقطع اصلی است که تمرکز آن بر رشد و پرورش شخصیت دانش‌آموزان در کنار موفقیت تحصیلی است.

آژانس خلاقیت آلند بیش از سه سال با این آموزشگاه همکاری داشت و یکی از بخش‌های همکاری آلند با مدرسه سجاد در زمینه تولید یک ویدئوی سازمانی برای مقطع ابتدایی این مدرسه بود. در اولین قدم، برای کسب اطلاعات و آشنایی با فضا و پرسنل مدرسه، یک جلسه با مسئولین مدرسه برگزار شد و تمام نکات و موضوعات موردنظر این آموزشگاه ثبت و بررسی شد. مصاحبه با برخی والدین هم این روند را تسهیل کرد و شناخت دقیق‌تری نسبت به این آموزشگاه به تیم تولید آلند داد. پس از تکمیل داده‌ها و تهیه استوری‌ برد، استراتژی ها تعیین و یک سناریو برای تصویربرداری طراحی شد.

در نهایت تصویربرداری برای ساخت ویدئو طی دو روز کاری انجام شد.


استودیو خلاقیت آلند - 1400