عکاسی و تصویربرداری نیروگاه برق سمنان و شاهرود
ژانویه 26, 2023

مجموعه‌ی راسا به منظور توسعه‌ی ارتباطات خود در بسترهای وبسایت و اینستاگرام، نیاز به تولید محتواهای مناسبی داشت که مواردی از قبیل فرآیندهای اجرای کامپوزیت، مزایای ورق کامپوزیت، تفاوت‌های کامپوزیت با سایر نماها و... را به شیوه‌ای حرفه‌ای و واضح مطرح کند.

همچنین در کنار تولید محتوا، وبسایت آن نیز به اقداماتی مانند سئو نیاز داشت. در نتیجه آژانس خلاقیت آلند، شروع به تولید محتوایی مناسب و بهینه شده و سپس انتشار آن در وبسایت نمود. از طرفی دیگر، در برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز برای آن یک قالب گرافیکی انحصاری طراحی کردیم و محتواهای به‌خصوصی را در آن بستر تولید و منتشر نمودیم.

استودیو خلاقیت آلند - 1400