عکاسی و تصویربرداری نیروگاه برق سمنان و شاهرود
ژانویه 26, 2023

ملاقه مجموعه‌ای است که به طبخ و سرو غذاهای ملاقه‌ای مثل آش و حلیم می‌پردازد. طبیعی است که بهترين فروش این مجموعه، در ماه مبارک رمضــان رقــم مــی‌خــورد. از همیــن رو، این مجموعه هــر ساله فعالیت ارتباطی جذابی برای مــاه رمضــان در نظر می‌گـیرد.

با توجه به اینکه این مجموعه، مقبولیت خوبی در سطـح شهرستان خود -شاهرود- دارد، تصمیم گرفته‌شد تا کمپین ماه رمضان ۱۴۰۱ در قالب کـمپین مسئولیت اجتمــاعی اجرا شود. در این کــمپین، از مشتريان ملاقه، دعوت شد تا از سفره‌ی افطار خودشان عکس گرفته، و آن را با هشتگ ماه عشق و ملاقه منتشــر کننــد. ملاقه به ازای هر عکس ارسالی، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به خیريـه‌ای، که مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست می‌باشد، کمک می‌کرد.

این کمپین با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و به هــرچه بهتــر دیده‌شـدن چهــره برند در شهر، کمک شایانی کرد.

استودیو خلاقیت آلند - 1401