عکاسی و تصویربرداری نیروگاه برق سمنان و شاهرود
ژانویه 26, 2023

کمپین به سرعت راسا، یک کمپین محیطی بود که هدف آن نمایش بارزترین و مهم‌ترین مزیت رقابتی این برند، یعنی سرعت بسیار بالای طرح‌ریزی و اجرا نسبت به سایر رقبا است.

تمام تلاش آژانس خلاقیت آلند بر آن بود تا شعار این کمپین در وهله‌ی اول، هم وزن با شعار اصلی برند (به بلندای آینده) باشد و در کنار آن نیز بتوانیم به نحوی ساده‌ و شیوا، پیام را به مخاطب منتقل نماییم.

استودیو خلاقیت آلند - 1400