تولید محتوای راسا
ژانویه 30, 2023

پارچه سرای ارغوان، مجموعه‌ای با سابقه در فضای سنتی بازار پارچه بود که با تمرکز بر واردات پارچه‌هایی منحصر به فرد، به دنبال ایجاد جایگاهی جدید در این بازار پر‌رقابت بود.

پـس از انجـام تحقیقات کلی در رابطه با بازار و رقبا، تصمیم گرفتـه‌شد تا این مجموعه با همان نام قبلی خود، به فعالیت ادامه دهد.

در ادامه، بر اساس استراتژی تعیین شده، هویت کلامی ایـن برند با بهره‌گیری از ادبیـات غنی فارسی و اشعار فردوسی، ایجاد شد.

سپس طراحی هویت دیداری را آغاز کردیم. ساختار لوگو با الهام از طاقه‌ی پارچه طراحی و ایجاد شد.

رنگ‌های سازمانی با توجه به آرکی‌تایپ‌ها و رنگ ارغوانی، انتخاب شدند و به دنبال آن پترن‌ها را با نگاهی به طرح‌های پارچه‌های اصیل ایرانی ایجاد کردیم.

این پروژه با طراحی ساختار صفحات مجازی برند، به پایان رسید.


طراحی شده در استودیو آلند - 1400