اکتبر 26, 2021

نکات مهم در نام گذاری برند تجاری

انتخاب نام برند یکی از عناصر ایجاد هویت برند است. یک نام تجاری مناسب می‌تواند دارایی ارزشمندی باشد همچون خود برند. نام تجاری برند، باعث تمایز و شناسایی محصول شما از محصولات سایر رقبا است. مطابق آمار 72% از مصرف کنندگان براساس نام تجاری خرید می‌کنند. این به مصرف‌کننده اطلاعاتی درباره تصویر یک برند یا محصول و کیفیت آن ارائه می‌دهد. به طور مثال مشاهده نام تجاری BMW بر روی خودرو، اطلاعات بیشتری در مورد کیفیت خودروی تازه معرفی‌شده به مصرف‌کنندگان خواهدداد.

This is the title

[jobs]